Cơ sở xử lý sơ chế và đóng gói trái cây xuất khẩu

https://haohanh.com.vn

Cơ sở xử lý sơ chế và đóng gói trái cây xuất khẩu

Cơ sở xử lý sơ chế và đóng gói trái cây xuất khẩu

 Công ty TNHH Hảo Hành cung cấp dịch vụ xử lý sơ chế và đóng gói trái cây xuất khẩu cho các đơn vị xuất khấu có nhu cầu xuất trái cây tươi đi các thị trường EU, Úc, Mỹ, Hàn, Nhật, Trung Quốc, Trung Đông,... 

Liên Hệ:093 3204 868

Số lượng:

Mua ngay

Công ty TNHH Hảo Hành cung cấp dịch vụ xử lý sơ chế và đóng gói trái cây xuất khẩu cho các đơn vị xuất khấu có nhu cầu xuất trái cây tươi đi các thị trường EU, Úc, Mỹ, Hàn, Nhật, Trung Quốc, Trung Đông,... 

Cơ sở 1: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Cơ sở 2: Tầm Vu - Long An

youtu.be/o7KC4dVMV8E