THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ

Vui lòng liên hệ trực tiếp để mở đại lý, sẽ được chính sách tốt nhất

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

  • Từ 1 -5 thùng :
  • Từ 5 – 10 thùng
  • Từ 10 – 15 thùng :
  • Từ 15-20 thùng : 
  • Trên 20 thùng : 

Lưu ý : 

  • Số lượng chai trong 1 thùng : 6 chai
  • Số thùng bán được tính trong 1 tháng